УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і ТР

Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин

Про центр

З 04.05.1994 р. починається відлік історії Українського Центру авіаційної хіммотології і сертифікації авіаційних паливно-мастильних матеріалів («УЦАХ-СЕПРО»).

Наказом Держстандарту України № 132/101 від 04.05.1994 р. при Київському інституті інженерів цивільної авіації (КІІЦА) на базі кафедри хімії і паливно-мастильних матеріалів та науково-дослідних лабораторій факультету авіаційної наземної техніки (ФАНТ) було створено «УЦАХ-СЕПРО». Керівником центру був доктор технічних наук Віктор Петрович Бєлянський.

05.12.2005 р. наказом № 229/од було реорганізовано «УЦАХ-СЕПРО» в Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології і сертифікації ПММ і ТР (УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і ТР), до складу якого увійшли Орган сертифікації нафтопродуктів «УЦАХ-СЕПРО» та Випробувальний центр продукції «УЦАХ-СЕПРО».

Директором було призначено професора, доктора технічних наук Бойченка Сергія Валерійовича (раніше був керівником Випробувального Центру продукції «УЦАХ-СЕПРО», 1998–2005 рр.), науковим консультантом – керівником науково-технічного семінару – члена-кореспондента НАН України, професора, доктора технічних наук Аксьонова О. Ф.

У 2015 році в УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і ТР проведено реорганізацію з метою приведення рівня діяльності до сучасних світових і національних вимог у сфері освіти та науки із врахуванням тенденцій розвитку і досягнень хіммотології.

УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації ПММ і ТР (Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин) – структурний підрозділ НАУ, що розпочав свою діяльність у 1996 р., реорганізований спільним наказом з МОН України від 06.11.2008 р. № 1006).

Мета створення Центру – це проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, інжинірингових (інженерно-консультаційних), випробувальних і сертифікаційних робіт, а також підготовка (підвищення кваліфікації, стажування) кадрів (у тому числі вищої кваліфікації) відповідно до міжнародних норм і стандартів для вирішення актуальних і перспективних завдань хіммотології, стандартизації, оцінки відповідності, допуску до виробництва та використання традиційних та альтернативних паливно-мастильних матеріалів  і технічних рідин, зокрема, в авіаційній галузі, а також природоохоронних та енергозберігаючих інновацій.

“УкрНДНЦ хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин”,

03058, м. Київ, пр-т Космонавта Комарова, 1, корп. 1, оф. 402

тел.: 406-70-87;

тел./факс: 408-54-00;

Е-mail: chemmotology@nau.edu.ua

Новини