Вимоги до публікацій

Матеріали конференції будуть видані у вигляді монографії з присвоєнням номерів ISBN, УДК і ББК.
Зразок оформлення матеріалів:
mat_template
Структура поданих матеріалів: актуальність проблеми, мета, новизна, основна частина, висновки
Бібліографія друкується за номерним списком та оформлюється згідно чинних вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 і ДСТУ 8302:2015, кегль 10, абзац – 1,0, не більше 10 посилань). Серед літературних джерел обов’язковими є посилання на наукові праці (статті, монографії, дисертації і т.п.).
Для публікації у монографії подається:

  заявка на участь у конференції;
  експертний висновок про можливість опублікування матеріалів у засобах масової інформації;
  ліцензійна угода щодо можливості опублікування матеріалів Avtorskyi_Dogovir
  Dogovir_mizh_spivavtoramy;
  реферат українською, англійською та російською мовами (не менше 500 слів);
  електронна версія матеріалів з рисунками і окремо рисунків.

  Кожен учасник може бути автором (співавтором) не більше двох доповідей! Кількість співавторів в матеріалах до монографії повинна бути не більше чотирьох!